Обработка на данни с личен CARCTER

Политика за обработка на лични данниТя е в съответствие със Закон №. 677/2001 относно защитата на лицата при обработката на лични данни и тяхното свободно движение (отменено) и е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО и Закон №. 190/2018 относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679

Както искаме прозрачно и правилно сътрудничество, като оператор на данни, M2R-Motocafi в контекста на нашия сайтwww.m2r-moto.ro.Ще предоставим информация, която е категориите лични данни.

 1. Ако сте обект клиент, извън данните за входната платформа, собственикът на сайта ще обработва личните ви данни, като: име и фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес за адреси, адрес за доставка, както и други данни Предоставяте директно за всяко действие е свързано с нашия уебсайт
 2. Ако се регистрирате на нашия сайт с вашия Facebook или Google сметка, ние ще обработим вашите публични данни, показани на социални страници, като например използвано име или пощенски адрес. Ако направите нов профил, ние ще поискаме вашия имейл адрес за валидиране. Няма данни, докато не сте извършили поръчка или сте решили да излизате по време на нов акаунт, без да достигате края, а профилът, създаден до това време автоматично да бъде изтрит.
 3. Като потребител - посетител на нашия сайт, само данните, предоставени директно с вас, като тези в категориите: въпроси, контакт и др.
 4. Непряко, стига да сте достигнали нашия сайт, данните ще се съхраняват като: IP адрес, браузър, използван за навигация, гледани страници, гледани или търсих продукти, пълни URL адреси и данни като цяло за поведението на потребителя онлайн.

 

Политика за сигурност на личните данние да се създадат технически, организационни мерки и отговорности, които са в основата на сътрудничеството ни, за да изпълнят задълженията за гарантиране и защита на основните права и свободи на физическите лица; право на интимен живот; Право на семейството и личния живот; и др.

Договорните отношения, установени между страните, за обработката, валидирането, пратката и фактурирането на нашите продукти, свързани с поръчката ви на нашия сайт, както и информация за вашата поръчка, не може да бъде извършена без споразумението между вас и M2R-MotoCafi . Обработката на вашите данни за тази цел се основава на договора, сключен между вас и M2R-Motocafi, определен в сроковете и условията https://www.m2r-moto.ro/pages/termeni-si-conditii . Предоставянето на лични данни е необходимо за изпълнението на този договор. Отказът на предоставяне на данни може да доведе до невъзможност за извършване на договорните отношения между вас и M2R-MotoCafi.

Да изпълни правните задълженияM2R-Motocafi в контекста на нашите услуги чрез нашия сайт, включително фискални задължения, както и в архивирането, обработката на вашите данни за тази цел се изисква въз основа на действащите правни задължения. Ето защо предоставянето на вашите данни за тази цел е абсолютно необходимо. Отказът за предоставяне на данни може да доведе до невъзможност за изпълнение на правните задължения, които се връщат и следователно не могат да предоставят услуги чрез обекта.

За маркетингови дейностисъответно, за предаването, чрез отдалечена комуникация (електронна поща, SMS, уведомления) на търговските комуникации върху продуктите и услугите, предлагани от M2R-MotoCafi чрез сайта, ние се нуждаем от обработката на вашите данни и се основава на Съгласие Tau, ако решите да го предоставите, в противен случай не го намираме.

Можете да изразявате съгласието си за обработка на данни за тази цел, като проверите съответното поле по време на създаването на сметката или след създаването на сметката, в информацията за моя сметка.

Можете да се отпишете от получаването на такива търговски съобщения, като използвате опцията в края на всяка електронна поща / SMS, съдържащи търговски комуникации или чрез достъп до раздела "Информацията за профила ми ".

Предоставянето на данните за тази цел е доброволно. Отказът за предоставяне на съгласието за обработката на вашите данни за тази цел няма да има отрицателни последователи за вас, но няма да имате достъп до тях, като уважавате избора си.

За целите на извършване на определени анализиили докладване за това как да управлявате сайта, като правим предпочитанията на потребителите с цел подобряване на предлагания опит на сайта, обработката на вашите данни за тази цел се основава на нашия законният интерес към постоянно подобряване на клиентския опит на сайта. Предоставянето на вашите данни и тук, за тази цел, е доброволно. Отказът на предоставянето на данни за тази цел няма да има отрицателни последователи за вас.

Също така за разрешаване на жалби, оплаквания и за наблюдение на трафика и подобряване на вашия опит на нашия уебсайт, обработката на вашите данни за тази цел се основава на законния интерес на M2R-Motocacts, за да се гарантира правилното функциониране на обекта, както и за окончателно подобряване на опита на сайта посетители, включително чрез решаване на различни коментари, въпроси или оплаквания. Изгарянето на вашите данни и за тази цел е доброволно и отказът на предоставянето на данни за тази цел няма да има отрицателни последователи за вас.

Продължителност на обработката на лични даннище бъде толкова дълго, колкото е необходимо за целите на преработката, споменати по-горе.

Ако сте клиент, данните ви ще бъдат обработени в рамките на договорните отношения и впоследствие в съответствие с мотокафиалните правни задължения (например в случай на финансови счетоводни документи, за които крайният срок за запазване, предоставен от закона, е от 10 години от 10 години. датата на сключване на финансовата година, през която са изготвени).

Ако сте клиент и искате да изтриете потребителския акаунт, като натиснете "Изтриване на профил "От секцията "Информацията за профила ми"M2R-Motocacts ще интерпретира това действие като ваша опция за отписване от получаването на търговски съобщения, чрез които ще ви информираме за продуктите и услугите, предлагани чрез сайта. По този начин ние няма да изпращаме имейли или уведомления или SMS от този вид. Изтриването на профила Ви няма да има автоматичен ефект, за да изтриете личните си данни, но ако искате да сте лични данни или ако искате да ги изтриете, можете да упражнявате това право, нотифициране - САЩ.

Ако искате да изтриете профила си, но в този профил има поне една активна команда, акаунта за изтриване на профила може да бъде записана само след доставка на продуктите и финализирайте последната активна команда.

Вашите данни са безопасни. В допълнение към оператора, в някои ситуации, данните могат да бъдат достъпни за трети страни, като доставчици на услуги, транспортни оператори, хостинг доставчици, ИТ компании, призовани, ако е необходимо, като лица, упълномощени от оператора лица. От своя страна те са обвързани с договор за поддържане на поверителност на данните и ги използват единствено за целта, която са предоставени. Те могат също да оповестяват на централни / местни публични органи, само в случаите: администрация на площадката; За предоставяне на някои награди или други съоръжения към субектите на данните, в резултат на тяхното участие в различни рекламни кампании, организирани от M2R-Motocafi чрез обекта; за поддържане, персонализиране и подобряване на обекта и услугите, извършени чрез него; за анализ на данни, тестване и изследвания, наблюдение на тенденциите в употреба и активност, разработване на функции за безопасност и удостоверяване на потребителя; за предаване на търговски маркетингови комуникации, при условията и ограниченията, предвидени в закона; Когато оповестяването на лични данни се осигурява от закона и т.н.

Прехвърляне на лични даннимогат да бъдат прехвърлени извън Румъния, до някои държави от Европейския съюз или извън ЕС, но само за целите, посочени по-горе

Правата, от които се възползватеn условия, предоставени от законодателството в областта на обработката на лични данни, като целенасочени лица, са: \ t

 • правото на информация- правото да получава подробности за обработващите дейности, извършвани от M2R-мотокати, както е описано в този документ;
 • Правото на достъп до данниправото да получи потвърждение от нашата част от обработката на лични данни, както и подробности за обработващите дейности като данни, в които се обработват данните, целта на обработката, получателите или категориите получатели на данни и др.;
 • Право на поправка- правото да се получи корекция без оправдани закъснения от M2R-motocafi на неточни / неоправдани лични данни, както и попълване на непълни данни;
 • Правото да изтривате данни, без неоправдани закъснения, се прилагат определени условия; Възможно е, след заявката за изтриване на данни, M2R-Motocacts до анонимни тези данни (липса на такъв личен характер) и продължават в тези условия за обработка на статистически цели;
 • Право на ограничаване на обработкатапри определени условия;
 • Право на преносимост на данните- правото да получавате лични данни по структуриран начин, често използван в лесен за четене формат, както и правото, тъй като тези данни се предават от M2R-Motocafi към друг оператор на данни, в зависимост от условията, предвидени от законът е изпълнен;
 • правото на опозицияЩо се отнася до дейностите по обработка, тя може да се упражнява чрез предаване на искане, както е посочено по-долу; По всяко време, поради съображения за конкретната ситуация, при която се намира целевото лице, че данните са насочени към обработване съгласно законния интерес на M2R-мотокафис или въз основа на обществен интерес, освен когато можем да покажем, че имаме легитимен причините, които оправдават и преобладават върху интересите, правата и свободите на субектите на данните или че целта е да се намери, упражнява или защитава право в съда;
 • По всяко време, безплатно и без оправдание, че данните са насочени към обработване на целите на директен маркетинг.
 • правото да не подлежи на индивидуално автоматично решение,Правото да не бъде предмет на решение, взето само въз основа на автоматични дейности по обработка, включително създаване на профили, което води до правни последици относно съответното лице или го засяга подобно в значителна степен;
 • Правото на адресВластНационален надзор на обработката на лични данниили компетентни съдилища, доколкото го смятате за това.

За допълнителни въпроси относно това как се обработват личните данни и да упражняват вашите права, споменати по-горе, моля свържете се с нас на имейл адреса си:office@m2r-moto.ro

M2r-motocafi. Не се свързвайте с или събирайте информация от хора под 18-годишна възраст. Уебсайтът не се стреми да поиска информация от всякакъв вид от малките хора.

Ако имате притежание на такава информация и ние сме уведомени от това, ще получим подходящото съгласие на родителите да използваме тази информация или, ако не е възможно, ще изтрием информацията на нашите сървъри.

Ако искате да ни кажете получаването на информация за хората под 18-годишна възраст, моля свържете се с нас по имейлoffice@m2r-moto.ro

Промени в Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да променяме тази Декларация за поверителност. В случай на големи промени в бъдеще ще бъдете уведомени по имейл (ако е възможно) или чрез показване на конкретно съобщение на сайта.

Този уебсайт използва файлове с бисквитка.